งานแสดงดอกไม้ประจำปี

เป็นงานแสดงดอกไม้ที่จัดแสดงขึ้นจากความตั้งใจของท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ ในการอนุรักษ์พันธุ์พืช และความรักในต้นไม้ดอกไม้ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศเป็นโรงแรมแห่งแรกในเมืองไทยที่จัดงานแสดงดอกไม้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จที่สุดมาตลอดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแค่ปีพ.ศ.2529 เป็นต้นมา งานแสดงดอกไม้ประจำปี เป็นงานแสดงดอกไม้ที่รวบรวมเอาผลงานจากศิลปิน และช่างฝีมือทางด้านการจัดดอกไม้ทั้งในและต่างประเทศมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานศิลปะ แฟชั่นโชว์ และสินค้าประเภทต่างๆ มากมาย ถือเป็นงานที่เป็นหมุดหมายสำคัญของศิลปินทางด้านการจัดดอกไม้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะที่สำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงเป็นงานประจำปีที่ได้รับการตอบรับจากคนในสังคมอย่างดีเยี่ยม มาโดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน
ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ

บุตรสาวคนเดียวของพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) กับคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ (สิน เศรษฐบุตร สกุลเดิม เตวิทย์) ผู้ก่อตั้งโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ และผู้ริเริ่มการจัดงานแสดงดอกไม้ประจำปี เป็นผู้ที่มีความรัก และความเข้าใจในการดูแลรักษาพันธุ์ไม้เป็นอย่างดี จากการปลูกฝังของ นายเลิศ ผู้เป็นบิดา เจ้าของปาร์คนายเลิศ ปาร์คแห่งแรกของเมืองไทย และผู้ก่อตั้งธุรกิจรถเมล์ และเรือเมล์ขาวอันเลื่องชื่อ

ท่านผู้หญิงฯ เติบโตท่ามกลาง ปาร์ค ที่นายเลิศสร้างขึ้น นายเลิศปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ พัฒนาที่ดินโดยรอบ สร้างเนินดิน บ่อน้ำ และตกแต่งสวนทั่วบริเวณปาร์คนายเลิศ ท่านผู้หญิงฯ ผู้เป็นบุตรสาวจึงซึบซับความรักธรรมชาติจากนายเลิศมาอย่างเต็มเปี่ยม ในช่วงที่ท่านผู้หญิงฯ บริหารโรงแรม และบ้านปาร์คนายเลิศ ท่านผู้หญิงฯ ให้ความสำคัญกับต้นไม้และดอกไม้เป็นอย่างมาก ต้นไม้ทุกต้น ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและมีจิตใจ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไป ต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรมฯ และบ้านปาร์คนายเลิศจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่ และบำรุงรักษาเป็นอย่างดี
ปาร์คนายเลิศ สวนสาธารณะเอกชนแห่งแรกของเมืองไทย


สร้างขึ้นโดยนายเลิศ เศรษฐบุตร นักธุรกิจคนสำคัญที่นำความเจริญมาสู่สังคมไทย และสร้างบ้านปาร์คนายเลิศ เรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ เพื่อเป็นบ้านพักสำหรับครอบครัว ในอดีต ปาร์คนายเลิศมีพื้นที่กว่า 60 ไร่ ถูกพัฒนาที่ดินให้กลายเป็นสวนสไตล์อิตาเลียน มีเนินดินเล่นระดับ บ่อน้ำ และต้นไม้ขนาดใหญ่ ในระยะเวลาต่อมา เมื่อท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ ได้เข้ามาสืบทอด บริหารกิจการต่างๆ ของนายเลิศ บ้านปาร์คนายเลิศจึงมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น ทั้งจากอู่รถเมล์ ซึ่งมีสายรถเมล์จำนวนมากทั่วกรุงเทพมหานคร และงานเลี้ยงต้อนรับแขกพิเศษ ญาติสนิทมิตรสหายของท่านผู้หญิงฯ ซึ่งเป็นทั้งผู้กว้างขวางในสังคมไทย และแวดวงต่างประเทศ

งานแสดงดอกไม้ประจำปี ดำเนินการจัดงานมาจนถึงรุ่นลูกของท่านผู้หญิงฯ คือ คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ และคุณสัณหพิศ โพธิรัตนังกูร ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของนายเลิศ ได้ให้ความสำคัญ และพิถีพิถันในการจัดงาน ทั้งในภาพรวมและรายละเอียดต่างๆ จนมาถึงทายาทรุ่นที่ 4 คือ คุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร ได้เปลี่ยนพื้นที่การจัดงานมายัง ปาร์คนายเลิศ พื้นที่ของครอบครัว ปาร์คขนาดใหญ่ใจกลางเมือง แหล่งเรียนรู้ด้านต้นไม้และดอกไม้ ตามความตั้งใจของนายเลิศ และท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ
งานดอกไม้ ณ ปาร์คนายเลิศ Nai Lert Flower & Garden Art Fair at Park of Nai Lert
โดยกลุ่มบริษัทนายเลิศ ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการจัดงานแสดงดอกไม้ ในพื้นที่กว่า 14 ไร่ เต็มอิ่มด้วยการจัดแสดงผลงานศิลปะ ประติมากรรมดอกไม้ การประดับตกแต่งดอกไม้ในรูปแบบที่วิจิตรพิสดาร การแข่งขันการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมอันหลากหลาย และการออกร้านขายสินค้านานาชนิด ซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้งานดอกไม้ ณ ปาร์คนายเลิศเป็นศูนย์กลางงานแสดงดอกไม้ในภูมิภาคเอเชีย เป็นการสืบสานปณิธานและความตั้งใจของท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ และสนับสนุนผลงานศิลปะการจัดดอกไม้ของศิลปินไทย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องศิลปวัฒนธรรม และมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ภูมิปัญญา และศักยภาพของคนไทยในระดับสากล